top of page

בלוטת בתריס ומערכת העצבים המרכזית

אנו יודעים כיום ששיבושים כרוניים, בתפקודי בלוטת התריס, כגון, תת פעילות בלוטת התריס לא מאובחנת, גוררים השפעות מרחיקות לכת ופגיעה משמעותית במערכות חיוניות לתפקודו התקין של האדם. כמובן שישנן השפעות ראשוניות ומשניות שחלקן חמור ביותר. אולם בכל מקרה יש לזכור כי בלוטת התריס מהווה צומת מרכזית ובעלת השפעה ומכאן שמומלץ בכל מקרה של שיבושים כרוניים במערכות שונות בגוף, לעבור אבחון בדוק גם את תפקודי הבלוטה ולפנות למרכזים לטיפול הורמונלי הפעלים לאיזון בלוטת התריס באמצעים מגוונים.

bottom of page